Priser

ULNA Barnehagene følger de nasjonale satser og anbefalinger.

Barnehageplass (100%):

Kr 3.135,- per måned fra 01.01.2020

 

Søskenmoderasjon:

30% moderasjon på barn nummer 2

50% moderasjon på barn nummer 3 eller flereMatpenger:
750,- for 100% plass. Inkluderer alle måltid; frokost, lunsj, ettermiddagsmat og frukt, samt melk hver dag.