Forskningsbarnehage

Vi er en profil barnehage med fokus på forskning gjennom undring, lek og glede knyttet til realfagene matematikk og naturfag.